Modificari ale codului rutier

Modificarile dintre vechiul si noul cod rutier
(incepand cu 01 Decembrie 2006)

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr.49/2006 si republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670/03.08.2006.

Norme Generale

Se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor;

În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte autovehicule decât cele cu regim de circulaţie prioritară, precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului;

Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice;

În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi cele naţionale europene (E), conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire;

Conducătorii autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când părăsesc vehiculul şi se află pe partea carosabilă a drumului public;

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător;

Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor de 70 km/h;

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse;

Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutieră;

Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere, poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector;

Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulaţie;

Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin.(2) poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului;

Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile sau subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulaţie le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice (infracţiune);

În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin.(1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului;

ULTIMELE MODIFICARI DIN NOUL COD RUTIER (2007):

Principalele modificari aduse O.U.G. a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare (Iulie 2007):

Art. 5
alin. (4) – Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

Art. 8
alin. (4) – In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Art. 52
alin.(1) – Este interzisa desfasurarea de concursuri , antrenamente ori intreceri pe drumurile pubice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.
alin.(2) – Organizatorii concursurilor, antrenamantelor ori intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.

Art. 64
alin.(1) – Politia Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila. Ridicarea si depozitarea vehiculelor in locurile special amenajate se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului pubic, dupa caz.
alin.(2) – Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.

Art. 79
alin. (1) lit (b) – Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.

Art. 106
alin. (1) – Pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de vehicul si tramvai trebuie sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, pentru verificarea cunoasterii regulilor de ciculatie, dupa cum urmeaza:

1.cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru consum de bauturi alcoolice, sau pentru nerespectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
2.cand fapta a fost urmarita ca infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, iar instanta de judecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul Penal;
3. cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.
alin. (2) – Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule ori tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie, in situatiile prevazute de alin. (1) litera (a) si (b), sau nu se prezinta la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie.

Art. 113
alin. (1) – Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a cunduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restitituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.

In situatia restituirii permisului de conducere conform alin. (1) Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.

Din 24/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 64 din 26/01/2007
pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Articol unic. – Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins: “(3) Pregatirea practica a persoanei prevazute la alin.
(2), in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de catre un instructor auto autorizat in conditiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autorizata in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica. (4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau, daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei.”
2. La articolul 33 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins: “b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E si Tr; c) sa aiba varsta de cel putin 21 ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;”.
3. La articolul 35, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: “(3) Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua in zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte.”
4. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins: “Art. 39. – (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, dupa caz, sa fi fost declarata “admis” la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B. (2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, dupa caz, sa fi fost declarata “admis” la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1.”

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
——————————————–
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mihail Hardau

Bucuresti, 24 ianuarie 2007. Nr. 56.